Privatumo politika

UAB „KLAIPĖDOS TERMINALO GRUPĖ“

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

SVARBI INFORMACIJA

APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 m. liepos 16 d.

UAB “Klaipėdos terminalo grupė” (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamo „GDPR“)1, Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų.

 1. Ką rasiu šioje politikoje?

Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje adresu https://ktgrupe.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.

 1. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

UAB „Klaipėdos terminalo grupė“

Mūsų įmonės kodas yra: 140725121

Mūsų adresas: Minijos g. 180, LT-93269 Klaipėda, Lietuva

Mūsų el. pašto adresas: info@ktgrupe.lt

Mūsų tel. Nr.: +370 68 663 632

 1. Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?

 

Kodėl Jūs renkate informaciją apie mane? Kokią informaciją apie mane renkate? Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti informaciją apie mane? Kiek laiko saugote informaciją apie mane?
Nes suteikiame Jums paskolas Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono Nr., komunikacija, paskolos sutartis, paskolos sutarties Nr., paskolos sutarties sudarymo data, parašas, paskolos suma, paskolos grąžinimo terminas, paskolos tikslinė paskirtis, paskolos palūkanos, banko sąskaitos Nr. Sudarome ir vykdome su Jumis paskolos sutartį (GDPR 6 str. 1 d. b p.) Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio su Jumis pasibaigimo
Nes palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis Vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, komunikacija su Bendrove, informacija apie Jūsų atstovaujamą asmenį ir pan. Turime teisėtą interesą (palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis) (GDPR 6 str. 1 d. f p.) Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio su Jūsų atstovaujamu asmeniu pasibaigimo
Nes pateikiate mums užklausą, prašymą ar skundą Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, valstybė, telefono numeris, užklausos tema, užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, užklausos priedai, atsakymas į užklausą Turime teisėtą interesą (išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus) (GDPR 6 str. 1 d. f p.) 10 metų po paskutinio kreipimosi
 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

 1. Kam perduodate informaciją apie mane?

Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:

 • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • teismams, priežiūros ir kitoms valstybės institucijoms;
 • advokatams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms.
 1. Kokias teises turiu?

GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. ada.lt).
 1. Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ir įrenginyje?

Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta lentelėje žemiau.

Slapuko kategorija Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas Slapuko
saugojimo
terminas
Trečiųjų šalių _ga Šį slapuką naudoja 2 metai
slapukas „Google  Analytics“,
kad įvertintų
vartotojo
apsilankymo
tikslus, parengtų
ataskaitas apie
tinklalapio
aktyvumą svetainių
operatoriams ir
pagerintų kliento
patirtį   besilankant
svetainėje
Trečiųjų šalių _gat Šis slapukas Naršymo seanso
slapukas naudojamas metu
„Google Analytics“
siekiant riboti
užklausų dažnumą
Trečiųjų šalių _gat_gtag_UA_107189112_1 Šis slapukas 1 minutė
slapukas naudojamas
„Google Analytics“
generuoti
anoniminius
statistinius
duomenis apie tai,
kaip vartotojas
naudojasi svetaine
Griežtai privalomas _gid Šis slapukas 24 valandos
slapukas naudojamas
siekiant atskirti
vartotojus

 

 1. Kaip galiu valdyti slapukus?

Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Informaciją

apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų politiką ir valdymo galimybes, skaitykite šių trečiųjų šalių slapukų politikas.